Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність норм права»

20/12/2016

 

17 листопада у  Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України (Київ, вул. Трьохсвятительська, 4) відбулася наукова конференція на тему «Ефективність норм права».

Метою заходу було обговорення актуальних правових  та теоретичних питань ефективності норм права. Конференція стала чудовим місцем для обміну думками, спілкування та активізації подальшої наукової співпраці.

Однією з цілей заходу є повернення до широкого наукового обговорення постаті видатного юриста, фахівця з римського і цивільного права доктора права, професора Василь Синайський (1876-1946). До збірника наукових праць, що вийшов друком у межах конференції увійшли дослідження біографії та наукової спадщини вченого  і його вибрані праці та бібліографія.

Шемшученко Юрій Сергійович – директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік Академії правових наук України

Шемшученко Юрій Сергійович – директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік Академії правових наук України

Організатором конференції є Рада молодих вчених Інституту Корецького та її голова, доктор юридичних наук Михайло Шумило.

Пленарне засідання урочисто відкрив директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, академік НАН України Юрій Шемшученко. З вітальним словом до учасників звернулась д.ю.н., ст. наук. співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, голова Ради молодих вчених Михайло Шумило.

Робота конференції проходила у двох тематичних напрямках : виступи присвячені аналізу праць та біографії професора Василя Синайського та тематичні доповіді учасників.

На конференції було представлено збірник наукових доповідей та повідомлень «Ефективність норм права».

Праці, вміщені у збірник, аналізують поняття ефективності як і з позиції теорії права так і через призму галузевих наук. Як наслідок до збірника увійшли тези з різних галузей права – цивільного, адміністративного, трудового, конституційного, кримінального.

До збірнику увійшли праці дослідників з 9 країн-учасниць : України, Польщі, Естонії, Латвії, Росії, Білорусі, Молдови, Ізраїлю, Казахстану.

Захід був відкритий для студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників, юристів, державних службовців та громадських активістів.

Учасниками конференції стали представники: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, КНУ ім. Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Інституту законодавства Верховної Ради України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного
Dr. Gaabriel Tavits, University of Tartu and Dr. Mykhailo Shumylo, Koretsky Institute of State and Law

Dr. Gaabriel Tavits, University of Tartu and Dr. Mykhailo Shumylo, Koretsky Institute of State and Law

економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Національного авіаційного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інституту філософії і соціології Латвійського університету, Уральського державного юридичного університету (Єкатеринбург, РФ), Університету «Астана», Міжнародного вільного університету Молдови (ULIM).

Особливими гостями конференції стали представники Гданського університету (Гданськ, Польща),  Dr. Jarosław Niesiołowski, mgr Bartosz Armknecht, mgr Karol Zakrzewski, Університету імені Адама Міцкевича (Познань, Польща) Dr. Aleksandra Wlosinska та Dr. Gaabriel Tavits, Професора соціального права Тартуського університету, (Тарту, Естонія) , CV.

До роботи конференції долучилися більше 100 українських та іноземних вчених-правників.

Мова заходу : українська, російська та польська.

logo 2

logo 1Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України – є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні.

Згідно із своїм Статутом Інститут здійснює фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні; координує фундаментальні наукові розробки відповідних проблем; готує кадри вищої кваліфікації – докторів і кандидатів юридичних наук; проводить наукові і науково-практичні конференції; видає юридичну літературу; надає експертну та науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, судовим органам, Генеральній прокуратурі України, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
 
 

 

Шановні Друзі!

Раді повідомити, що для зручного та більш інформативного висвітлення нашої діяльності, ми оновили сайт. Ласкаво просимо!

З повагою,
Адміністрація ВГО “Поруч”

Шановні Друзі!

Раді повідомити, що для зручного та більш інформативного висвітлення нашої діяльності, ми оновили сайт.
Ласкаво просимо!

Перейти на новий сайт