“про волонтерський рух”

03/08/2015

IMG_20150403_213731
Владислав Дементьєв, волонтер ГО «Поруч»

В розвинутому громадянському суспільстві, волонтерські об’єднання виконують роль посередника між державою та широким колом громадськості, забезпечуючи громадський контроль над усіма гілками влади. Запобігаючи державній монополізації в різних сферах суспільного життя, волонтери допомагають вирішити соціальні, економічні, культурні проблеми суспільства. Крім цього, такі об’єднання безпосередньо впливають на національну економіку, збільшуючи національний дохід та створюючи робочі місця.

Наукові дослідження показують, що протягом останнього десятиріччя спостерігається загальна тенденція до зростання кількості волонтерів в усьому світі, але особливо у європейських країнах. Темпи розвитку некомерційного сектору перевищують темпи економічного зростання в цих країнах. Це пов’язано з більш глибоким усвідомленням соціальних та екологічних проблем, залученням волонтерів у сферу надання державних послуг, підвищенням активності літніх людей, а також зміна суспільного сприйняття волонтерства. Сьогодні основними напрямками громадської діяльності є спорт, культура, благочинні проекти, робота у місцевих громадах.

Особливого розвитку волонтерство набуло в США та Канаді, де у волонтерській діяльності беруть участь більш як 50% населення. Праця волонтером зараховується при обчисленні трудового стажу. У багатьох американських та канадських родинах складаються цілі династії волонтерів. Найчастіше вони працюють у сфері обслуговування, лікарнях, релігійних організаціях, навчальних закладах. Останні роки добровольців залучають й до заходів з забезпечення безпеки будинків, районів та реагування на надзвичайні ситуації.

Близько 100 мільйонів європейців бере участь у волонтерському русі, створюючи 5% ВВП Європейського Союзу. В багатьох європейських країнах існують вкорінені традиції волонтерства, взаємної підтримки та громадянської активності. Згідно з дослідженням Європейської Комісії, найбільший рівень волонтерської активності спостерігається в Австрії, Швеції, Нідерландах та Великій Британії, де більше 40% дорослого населення залучені у волонтерську діяльність. В цих країнах частка внеску волонтерів в національну економіку сягає 3-5% ВВП. Однак, в інших європейських країнах волонтерський рух є менш розвиненим, зокрема, в Італії, Болгарії, Греції та Литві волонтери становлять менше 10% від дорослого населення. Ця невідповідность може бути пояснена історичними обставинами розвитку або типом системи соціального забезпечення в окремих державах. Крім того, значний вплив на організацію волонтерської діяльності чинить рівень економічного розвитку країни.

Основними бар’єрами для поширення волонтерства залишаються відсутність інформації про волонтерську діяльність, брак часу та обмеженість економічних ресурсів. В країнах, де «добровільна» діяльність колись носила примусовий характер, зберігається негативне сприйняття волонтерства, що зумовлює відсутність юридичного статусу та правового захисту волонтерів. Стримують активізацію волонтерського руху в країнах Європи й візові обмеження для громадян тих країн, що не є членами ЄС.

За підсумками міжнародних досліджень, проведених у зв’язку з оголошенням 2001 року Міжнародним роком волонтерів, ООН у своїх резолюціях рекомендувала усім країнам врахувати необхідність розвитку волонтерського руху у своїх программах соціально-економічного розвитку, ліквідувати законодавчі бар’єри, що перешкоджають волонтерській діяльності, надати правовий статус та соціальний захист волонтерам. Україна тільки починає рух в напрямку державної підтримки волонтерського руху, 5 березня 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)», в якому враховуються інтереси всіх волонтерських ініціатив та організацій, які залучають до своєї діяльності волонтерів. Закон наблизив українське волонтерство до світових стандартів та став суттєвим кроком до встановлення партнерських стосунків між волонтерами в Україні і державою.

 

 
 

 

Шановні Друзі!

Раді повідомити, що для зручного та більш інформативного висвітлення нашої діяльності, ми оновили сайт. Ласкаво просимо!

З повагою,
Адміністрація ВГО “Поруч”

Шановні Друзі!

Раді повідомити, що для зручного та більш інформативного висвітлення нашої діяльності, ми оновили сайт.
Ласкаво просимо!

Перейти на новий сайт